Aerodynamiczne kontenerowe suszarnie drewna Jan & Przemysław Borowscy

tel. 784-038-441 , email: suszarnie@op.pl

HISTORIA

rok 1990: Rozpoczęcie produkcji.

rok 1995: Wprowadzenie turbin o wyższej sprawności energetycznej.

rok 1999: Umieszczenie zraszacza w części wykonawczej turbiny. Zmiana spowodowała szybszą zamianę wody dostarczanej do suszarni w parę wodną.

rok 2002: Zastąpienie kontenerów stalowych, kontenerami wykonanymi z: włókna szklanego, piany poliuretanowej ( grubość 60 – 80  mm), styropianu (grubość 50 mm), blachy trapezowej dwukrotnie malowanej oraz stali kwasoodpornej. Zmiany zapewniły dłuższą trwałość oraz wyższą sprawność izolacyjną kontenerów. Stosowanie gotowych kontenerów pozwoliło również zwiększyć produkcję oraz znacznie obniżyć cenę.

rok 2004: Zmiana konstrukcji wózków, szyn oraz najazdów. Zastąpiono łożyskowane, żeliwne koła specjalnymi kołami niewymagającymi smarowania. Obniżono wysokość szyn, najazdów i wózków, przez co zwiększono ładowność suszarni. Poczynione zmiany wydłużyły żywotność wózków oraz zmniejszyły ich koszt.

rok 2005: Wprowadzenie nowej turbiny o mocy 7,5 kW.

rok 2007: Zmiana konstrukcji dachu.

rok 2008: Zmiana konstrukcji żaluzji ochronnej oraz obudowy turbiny – znaczne zwiększenie sprawności suszarni.

rok 2009: Wprowadzenie nowej turbiny o mocy 22 kW. Zastąpienie styropianu przez wełnę mineralną wygłuszająco – docieplającą (grubość 50 lub 100 mm).

rok 2010: Wywietrzniki (kominki) od teraz produkowane są ze stali kwasoodpornej.

rok 2011: Zmiana konstrukcji stropu pozornego transportującego powietrze unormowała jego rozchodzenie. Zrezygnowano z ramy pod kontenerem – zapewniło to lepszą stabilność suszarni oraz zmniejszyło masę własną. Zastosowano strumieniowanie powietrza zawracającego przy drzwiach – zwiększyło to sprawność około 4 %.

rok 2012: Zmiana sterownia silnika z gwiazda/trójkąt na SoftStart. Wprowadzenie nowszej turbiny o mocy 11 kW. Zmiana obudowy układu turbinowego o mocy 7,5 kW.

rok 2013: Silnik od teraz posiada wewnętrzne zabezpieczenie termiczne. Opracowano nowe turbiny o mocy: 7,5; 11 oraz 18,5 kW. Zmiana konstrukcji najazdu – podzielono go na dwie części z której jedna jest wygodnie demontowalna. Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia uniemożliwiającego przekroczenie 70°C wewnątrz suszarni.

rok 2015: Aerodynamiczne Kontenerowe Suszarnie Drewna uzyskały certyfikację akredytowanego laboratorium – Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (Kraków ul. Wrocławska 37). Wprowadzono epoksydowe zabezpieczenie antykorozyjne niektórych elementów wewnątrz suszarni.

rok 2016: Systematycznie zastępujemy elementy złączne i montażowe wykonane z standardowej stali na elementy nierdzewne.