Aerodynamiczne kontenerowe suszarnie drewna Jan & Przemysław Borowscy

tel. 784-038-441

SUSZENIE

W Aerodynamicznych Kontenerowych Suszarniach Drewna można suszyć drewno dowolnego gatunku, świeżo przetarte lub sezonowane, o dowolnych wymiarach, do wilgotności nawet 6%. Do suszenia najlepiej przeznaczyć drewno sezonowane i obrzynane (oflisowane). Sezonowanie na wolnym powietrzu znacznie skraca czas suszenia, a co za tym idzie koszty. Deski o jednakowej szerokości na całej swojej długości łatwiej jest usztaplować, tzn. łatwiej  zachować równe odstępy pomiędzy deskami w sztaplu. Susząc deski nieobrzynane (nieoflisowane) tracimy energię susząc materiał odpadowy (przeznaczany najczęściej na opał).

Przygotowanie

Drewno przeznaczone do załadunku powinno być tego samego gatunku, tej samej grubości, tej samej wilgotności, najlepiej z jednego „przetarcia”. Ustalając grubość tarcicy do suszenia należy wziąć pod uwagę proces kurczenia materiału i ewentualne odkształcenia związane z suszeniem.  Proponowany nadmiar na osuszkę (nadmiar grubości) wynosi co najmniej: przy tarcicy iglastej 3 mm, a przy tarcicy liściastej 4 mm.
Drewno należy oczyścić z luźnych elementów (trocin, kory, wiór, itp.) i usztaplować na przekładkach. Przekładki powinny być wykonane ze zdrowego liściastego drewna, o stałym przekroju 25 x 25 mm. Odległości pomiędzy przekładkami przy tarcicy iglastej to 80 cm, a przy liściastej 60 cm. W przypadku cienkich desek przekładki muszą być układane gęściej. Należy zwrócić uwagę na układanie przekładek dokładnie nad sobą w pionie. Od prawidłowego układania materiału zależą późniejsze wyniki suszenia.
Szczegółowe informacje o przygotowaniu materiału do suszenia znajdują się w instrukcji obsługi, do pobrania w zakładce „Pobierz pliki”

Załadunek

Do załadunku drewna w suszarni mogą służyć wózki oraz elementy po których wózki się poruszają: szyny – zainstalowane na stałe wewnątrz komory, oraz najazd (jedno lub dwuczęściowy) – element tymczasowo instalowany przed suszarnią. Wyposażenie to jest opcjonalne, nie stanowi integralnej części suszarni. Drewno sztapluje się (układa) na wózkach, które znajdują się na najeździe (zewnętrzna część torowiska).
Tarcicę lub elementy poddawane zabiegowi fitosanitarnemu ISPM-15 takie jak: europalety, skrzyniopalety, opakowania drewniane, można również układać w suszarni nie wyposażonej w komplet: wózki, szyny i najazd. Załadunek odbywa się wtedy ręcznie lub z użyciem odpowiednio  małego wózka widłowego lub ręcznego wózka paletowego.
Szczegółowe informacje na temat załadunku suszarni znajdują się w instrukcji obsługi, do pobrania w zakładce „Pobierz pliki”

Przebieg suszenia

Suszenie drewna w Aerodynamicznych Kontenerowych Suszarniach Drewna dzieli się na trzy etapy. Etap pierwszy polega na nagrzaniu drewna do zadanej temperatury początkowej, przy zamkniętych kominkach wentylacyjnych. Trwa od kilku godziny przy suszeniu bardzo intensywnym (np. cienka deska świerkowa) do kilku dni przy suszeniu łagodnym (np. deska dębowa o grubości 54 mm). W drugim etapie silnik pracuje cyklicznie od 4 do 14 godzin w zależności od: sposobu suszenia (łagodny, normalny, intensywny), gatunku drewna, pory roku. Kominki wentylacyjne są na tym etapie uchylone, a ilość powietrza wymienianego pomiędzy suszarnią a otoczeniem koryguje się na bieżąco, nie częściej niż dwa razy dziennie. Trzeci etap polega na wystudzeniu wsadu do temperatury jaka panuje na zewnątrz, ma na celu „odprężenie drewna”. Trwa tym dłużej im większa jest różnica pomiędzy temperaturą drewna o otoczenia.
Czas suszenia drewna uzależniony jest od następujących parametrów: wilgotność drewna (początkowa i zakładana), temperatura początkowa drewna, temperatura otoczenia, gatunek drewna, przekrój drewna, sposób suszenia (łagodny, normalny, intensywny).
Nie zaleca się aby dobowa zmiana temperatury drewna wynosiła więcej niż ± 5°C. Wyjątek stanowi suszenie bardzo intensywne. 

Zabieg fitosanitarny ISPM-15 (potocznie IPPC)
Polega na nagrzaniu wsadu (palet, skrzyniopalet, nadstawek do palet, opakowań drewnianych, itp.) do temperatury co najmniej 56°C i utrzymaniu tej temperatury przez co najmniej 30 minut. Zabieg taki trwa od kilku godzin do kilku dni i polega na ciągłej pracy silnika w suszarni.
W przypadku gdy materiał poddawany zabiegowi ma osiągnąć wilgotność poniżej 20%, czas suszenia może się przedłużyć. Silnik w suszarni pracuje w takim przypadku od kilku do kilkunastu godzin na dobę.